TripAdvisor voor professioneel gebruik

Ik ga op reis en ik neem mee… TripAdvisor! Voor veel toeristen is het ondenkbaar geworden een reis of een hotel te boeken, uit te gaan eten of een attractie te bezoeken zonder eerst TripAdvisor te raadplegen.

Sector
Duurtijd
  • Onbekend
Locatie
  • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
  • Kortlopende opleidingen
  • Bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Bent u nog niet actief op TripAdvisor wegens te tijdrovend? Of bent u wel aanwezig maar hebt u niet de tijd om alles goed op te volgen? Opgelet dan! Een passief gebruik van TripAdvisor kan immers heel wat nadelige gevolgen hebben. En toch is het geen optie om afwezig te blijven!
Volg daarom onze opleiding ‘TripAdvisor voor professioneel gebruik’ en voorkom dat TripAdvisor jouw valkuil wordt!

Doelgroep

Horeca- en toerisme-uitbaters en hun medewerkers.

  • Hasselt

Voltijdse dagopleiding International Hospitality Expert

€1195.00 €987.60