Wat is educatief verlof en hoe gaat dat in zijn werk?

Inhoud

Het (betaald) educatief verlof kan omschreven worden als het recht dat toegekend wordt aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van het loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling aan de overheid door het indienen van een schuldvordering. 

Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof.

Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180u betaald educatief verlof. Dit indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.