Successie en nalatenschap

Successieplanning is vaak ingrijpend en emotioneel beladen voor de direct betrokkenen. Bovendien is de daaraan verbonden wetgeving voortdurend in beweging. Wil je hiermee professioneel aan de slag gaan, moet je dus perfect het juridisch en fiscaal kader beheersen.

Hasselt

08/12/2021

m
d
w av
d
v
z
z
Inschrijvingsprijs
Duurtijd
 • 9 sessies
Locatie
 • Hasselt
Kenmerken opleiding
 • Kortlopende opleidingen
 • Beroepsopleiding
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Je klant/contact rekent op jou om een correcte successieplanning of aangifte nalatenschap op te maken.

Docent Vik Nelissen (https://www.argeus.be/) ontwikkelde de successiecalculator, die gebruiksvriendelijk kan toegepast worden door notarissen, financiële adviseurs en planners. Hij spreekt dus recht uit de praktijk, met de nodige theoretische achtergrondkennis.

Je kan helaas op dit moment voor deze opleiding geen opleidingscheques aanvragen.

Doelgroep

 • financiële of juridische professionals die bezig zijn met successieplanning en/of erfbelasting
 • notarissen en hun medewerkers
 • bankiers
 • accountants
 • belastingconsulenten 

 • algemene principes van successiebelasting
 • belastbare overgangen (wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, contractuele erfstelling, huwelijksovereenkomsten)
 • belastbare goederen (algemeen, gehuwde personen en invloed op het huwelijksvermogenstelsels, vergoedingsrekeningen), fictieartikelen 3 à 13 WS
 • waardering belastbaar actief algemeen + bijzonderheden (onroerende goederen, schuldvorderingen, effecten, rentes, vruchtgebruik en blote eigendom)
 • passief: openstaande schulden, begrafenisonkosten, bewijs
 • aangifte van nalatenschap: vormvoorschriften, plaats en termijn voor indiening, praktijkvoorbeeld
 • berekening van successierechten: algemeen, vrijstelling en verminderingen, artikel 60 bis W.S. familiale onderneming of vennootschap

SYNTRA Limburg is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SYNTRA-cloud.

Bij de start van het cursus krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten in je cursistenportaal. Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt het grootste deel van de lessen op de campus plaats. Sommige lessen kunnen ook online gegeven worden.

Je houdt er best rekening mee dat wijzigingen in het lessenrooster kunnen gebeuren door onvoorziene omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een inhaalles gepland wordt op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

Hasselt

m
d
w av
d
v
z
z

08/12/2021

Hasselt

Start: 08/12/2021

m
d
w av
d
v
z
z
Start Einde Lokaal
wo 08/12/2021 18:45 22:15 B1.19
wo 15/12/2021 18:45 22:15 B1.19
wo 22/12/2021 18:45 22:15 B1.19
wo 12/01/2022 18:45 22:15 B1.19
wo 19/01/2022 18:45 22:15 B1.19
wo 26/01/2022 18:45 22:15 B1.19
wo 02/02/2022 18:45 22:15 B1.19
wo 09/02/2022 18:45 22:15 B1.19
wo 16/02/2022 18:45 22:15 B1.19
OPGELET! Dit is het overzicht van de geplande lessen. Houd er echter rekening mee dat, door onvoorziene omstandigheden, een afwijking van de planning steeds mogelijk is. Wij zullen er steeds naar streven om in een onderling overleg naar een geschikt inhaal-/lesmoment te zoeken.

Inschrijvingsgeld voor deze opleiding*

* De vermelde prijs is de prijs voor het eerste cursusjaar.

Excl.€219.01
Incl.€265.00